ŠKOLA JÓGY

Činnost Školy jógy Králův Háj Liberec je zaměřena na praxi integrální jógy. Jedná se o systém vhodně spojující techniky a prostředky jógy určené pro oblast tělesnou, duševní i duchovní.

Základní osnovu celé praxe představuje osmistupňová jóga, označovaná též jako radžajóga.

Praxe jógy je zaměřena na udržení či znovuobnovení tělesného zdraví a pružnosti, porozumění vlastnímu organismu a jeho příznivé ovlivňování. Na nastolení rovnováhy v oblasti duševní, poznávání zákonitostí světa myšlenek i emocí a jejich vědomé ovládání, pročišťování oblasti podvědomé a upevňování morálních principů.

V oblasti duchovní pak na poznávání vyšších složek vlastní bytosti, prohlubování a zjasňování vědomí i pochopení souvislostí individuální lidské existence s Univerzem.

Mimo uvedených aspektů zahrnuje integrální jóga prvky dalších směrů, především džňánajógy, bhaktijógy a karmajógy. Toto komplexní působení na lidskou bytost se ukazuje jako velice efektivní, obzvlášť pro dnešního západního člověka žijícího uprostřed hyperaktivního světa.