RADŽAJÓGA

Pataňdžali vytvořil svůj systém osmistupňové jógy před více než 2200 roky. Shrnul v něm v té době známé a ověřené prostředky tak, aby účinně působily na oblast tělesnou, duševní i duchovní a umožnily nastolit integraci lidské bytosti. Přes hlubiny staletí i změny, které nastaly ve vývoji lidstva, je tento systém (při citlivém přizpůsobení dnešním podmínkám) stále vhodným prostředkem pro zájemce o celistvé učení jógy.
Pro svoji univerzálnost, hierarchické uspořádání a intenzivní působení na lidskou bytost byl tento systém nazýván radžajógou neboli jógou královskou.

Osmistupňová jóga obsahuje tyto základní části:

1.    Jama – morálně etické principy
2.    Nijama – morálně etické principy
3.    Ásana – tělesné polohy
4.    Pránajáma – dechová a energetická cvičení
5.    Pratjahara – obrácení pozornosti do vnitřního prostředí
6.    Dharána – koncentrační techniky
7.    Dhjána – meditační techniky
8.    Samádhí – kontemplace