DŽŇÁNAJÓGA

Džňánajóga je označována za cestu poznání a jako taková přitahuje zejména řadu intelektuálně založených zájemců o duchovní nauky. I když je současná západní civilizace orientována především na intelektuální poznávání světa, je třeba se nad tímto přístupem hlouběji zamyslet dříve, než bychom chtěli tento přístup srovnávat se zaměřením džňánajógy.

Přesto, že množství informací, jimiž disponuje dnešní lidstvo, neustále narůstá, nerozumí pravděpodobně jednotlivý člověk svému vlastnímu životu více, než tomu bylo v minulosti. Získávané informace jsou totiž téměř výhradně zevního charakteru a evidentně nepřispívají k nastolení harmonie a štěstí v lidském životě a společnosti, v některých případech je tomu dokonce právě naopak. Například veškerá současná vzdělanost a chytrost lidstva nedokázala zabránit hrozbám globální ekologické krize. Jiným paradoxem je například stále rostoucí počet lidí nezvládajících svoji psychickou oblast a plnících ordinace a léčebny pro duševně nemocné.

Našla by se snadno celá řada dalších příkladů ukazujících v době informační exploze na základní nedostatek informací a znalostí z oblasti vnitřních zákonů lidské duše právě tak jako z oblasti univerzálních zákonů života.

Jedinou cestou ke změně tohoto neuspokojivého stavu je pro člověka cesta sebepoznání. V tomto smyslu poskytuje džňánajóga širokou škálu možností pro zájemce o pochopení smyslu a podstaty života.