KARMAJÓGA

Na první pohled by se mohlo zdát, že karmajóga neboli jóga činnosti je jako stvořená pro dnešní západní svět překypující nejrůznějšími aktivitami. Bližší zkoumání však odhalí diametrální rozdíl mezi hyperaktivitou obyvatel Západu a činností konanou v duchu karmajógy. Tento rozdíl nespočívá v množství či druhu vykonané práce, ale v motivaci, s níž je konána. Zatímco průměrný člověk vykonává své činnosti s očekáváním určitého zisku, prospěchu, užitku, který zdaleka nemusí mít jen hmotnou podobu, pro adepta karmajógy nepředstavuje hnací sílu vidina osobního prospěchu. Snaha o neosobní přístup k práci vede postupně k osvobození z pout egoistické osobnosti a k poznání vlastní duchovní podstaty nadosobního charakteru.

Karmajóga je pro dnešní dobu zajímavá i z hlediska času, jejž má člověk zapojený do celé řady aktivit k dispozici. Mnoho lidí označuje právě nedostatek času za jednu z hlavních příčin bránících jim ve snahách o hlubší sebepoznání. Ale právě karmajóga doporučuje přístupy umožňující spojení obou aspektů života – aktivní činnosti i hledání smyslu a podstaty. Hlubší sebepoznání a pochopení životních zákonů by se pak zpětně mělo promítnout i do zkvalitnění činnosti, ať je již její zevní forma jakákoli.

Před staletími a tisíciletími aspiranti duchovních nauk velmi často opouštěli aktivní život ve světě a pro realizaci svých cílů vyhledávali samotu velehor, pouští či pralesů. Na dnešního člověka jsou kladeny odlišné požadavky. Má se snažit o realizaci duchovních hodnot v tomto světě a v míře, v které se mu to daří, je zároveň přirozeně do tohoto světa vkládat. Karmajóga může v tomto směru představovat jeden z ideálních prostředků.