JÓGA BHAGAVADGÍTY

Bhagavadgíta je posvátnou knihou staré i dnešní Indie. Její stáří se odhaduje zhruba na dva a půl tisíce let. Svojí smířlivostí, nadhledem a absencí dogmatismu poskytuje oporu a posilu žákům jógy různých směrů. Zároveň jim ukazuje cestu k harmonii a sjednocení. Pro svoji ušlechtilost a velebnost je někdy označována za nejkrásnější filosofickou báseň světa.

Hlavní čtyři pilíře učení Bhagavadgíty představuje:

Činnost konaná bez připoutanosti k jejím výsledkům.
Snaha o ovládnutí mysli a nastolení vnitřního klidu.
Eliminace nežádoucích vlastností a rozvíjení opačných.
Hluboká oddanost k Nejvyššímu a neustálá snaha směřující k odhalení Božské podstaty.

Bhagavadgíta ubezpečuje své čtenáře, že nic vykonaného na této cestě není ztraceno a již velmi malý pokrok osvobozuje od velkého strachu. Není třeba čekat až na dosažení konečného cíle k tomu, aby člověk díky vlastní zkušenosti pochopil význam duchovní cesty pro svůj život. Taková zkušenost je zároveň povzbuzením a posilou pro další hledání.