BÁLAJÓGA

Název Bálajóga můžeme překládat jako jóga pro dívky a chlapce, což významově přesahuje běžně používaný pojem jóga pro děti. Ze stručné charakteristiky jógy totiž jasně vyplývá, že prostředky z jednotlivých oblastí mohou být efektivně využívány v návaznosti na dosažený věk. Z mnohaletých zkušeností plynoucích z práce s dětmi a mládeží v našich podmínkách lze přibližně stanovit dvě věkové kategorie. První 5 – 13 let a druhá 14 – 18 let, přičemž je třeba brát v úvahu individuální tělesnou i duševní vyspělost. Určité náznaky cvičení jógy lze praktikovat i s dětmi mladšími pěti let. Jedná se však většinou jen o jistou zábavnou pohybovou aktivitu se zařazením některých jednoduchých prvků jógy. Od 5 let je však většina dětí schopna praktikovat vhodně přizpůsobená jógová cvičení jako určitý systém.

První věková skupina (5 – 13 let) využívá zejména tělesná cvičení obohacená o jednoduché techniky dechové. Relaxační cvičení lze provádět spíše náznakově a ve zkrácené podobě, s ohledem na mentalitu dětí.

Druhá skupina (14 – 18 let) může praktikovat samozřejmě všechna cvičení podobně jako skupina první. Navíc lze zařadit náročnější tělesné pozice, delší výdrže u statických cviků, prohloubit provádění dechových technik a užívat základních technik relaxačních. Ve věku 16 – 18 let lze začít praktikovat i některé mentální techniky.
Do výuky jógy je postupně možno zařadit i některé prvky z oblasti duchovní. Na základě zkušeností s dnešní mladou generací lze konstatovat poměrně velký zájem o filosofické aspekty jógy u některých jedinců již ve věku 14 – 15 let.